kpl竞猜

  关于TALIS联采镜像kpl竞猜暂停访问的通知
  时间 : 2020-02-20
  引题 :

      目前TALIS联采,天津工业大学镜像的kpl竞猜,由于网络安全问题,暂停开放。

      其中涉及原天津大学可共享使用的5个镜像kpl竞猜如下:

  四库全书

  网上报告厅

  美星外文图书

  中国数字图书馆网上读书系统

  正保kpl竞猜

      特此说明!由此给您带来不便,敬请谅解!

                                                              kpl竞猜

                                                              2020.2.20